Waarom dit platform?

Waarom dit platform?

Beweging is belangrijk bij artrose om de klachten te verminderen. Bewegen voorkomt ook dat klachten terugkomen of verergeren. Geoefende spieren geven het gewricht stevigheid, waardoor het meer kan verdragen en minder pijn doet. Maar ga hierbij niet te ver! Via dit platform geven we handvatten en houvast om op een geschikte manier te bewegen, met artrose. Maar ook om te voorkomen dat beginnende artroseklachten erger worden. Een beetje pijn? Ga toch bewegen. Pak artrose aan!

Artrose komt veel voor. Volgens het ministerie van VWS zal het aantal artrosepatiënten de komende jaren nog flink toenemen. Als zorgverleners voorzien wij een grote uitdaging om mensen met artrose goed te begeleiden én ervoor te zorgen dat de zorg voor iedereen bereik- en betaalbaar blijft. Daarom is het belangrijk dat patiënten weten wat zij zelf kunnen doen om hun klachten zoveel mogelijk te verminderen. Daarom hebben we de krachten gebundeld.

Wie zijn ‘we’

Wij zijn huisartsen, orthopeden, reumatologen en fysiotherapeuten in de regio Noordwest-Utrecht. Samen werken wij aan betere artrosezorg. Op deze website hebben we informatie over artrose gebundeld. Ook geven we tips en adviezen voor een algemeen dagelijks leven met artrose.

Via deze website stellen wij geen diagnose. Wel willen we mensen bekend maken met de klachten en symptomen van artrose. Als we meer mensen bewust kunnen maken van de beginnende klachten, kunnen we samen voorkomen dat artrose bewegingsbeperking oplevert. Samen meer bewegen is bovendien altijd goed. Al is het maar een klein ommetje. Gezond maar ook heel gezellig!

Ben je bekend met artrose en heb je veel pijn? Dan kunnen wij ons voorstellen dat een dagelijks leven met veel beweging nog heel ver weg lijkt. Bespreek daarom eerst je klachten met je eigen huisarts of zorgverlener. Als je door rust en eventueel medicatie minder pijn ervaart, kan deze website je handvatten geven om beweging in het dagelijks leven een plek te geven.